Ο Σύλλογος

Αναγνωρισμένο Σωματείο με την υπ' αριθμόν 2778/14-11-1950 απόφαση Πρωτοδικείου Πειραιά, καταχωρημένο στα βιβλία Σωματείων με αύξοντα αριθμό: 1961/23-4-51.

Έδρα: Αίγινα - Οδός Νοσοκομείου & Αγίου Νεκταρίου.

Έτος ίδρυσης 1949.

Σκοποί του Συλλόγου:

α) Η συμβολή στην πνευματική πολιτιστική καλλιέργεια των μελών και των κατοίκων του νησιού μας.

β) Μελέτη και έρευνα πάνω στα μορφωτικά, πολιτικά, κοινωνικά, ιστορικά και λαογραφικά προβλήματα της περιοχής μας.

γ) Η ψυχαγωγία των μελών του σε συνάρτηση με τους πιο πάνω σκοπούς.

Οι παραπάνω σκοποί επιδιώκονται με την ανάπτυξη κάθε είδους μορφωτικής, κοινωνικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας, όπως εκδηλώσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, εκδρομές, προβολές εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών ταινιών, εντευκτήριο.

Διοίκηση: 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα, Ειδ. Γραμματέα, Ταμία και δύο Μέλη που εκλέγονται κάθε τρία χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των μελών.

Στο Μορφωτικό Σύλλογο Αίγινας λειτουργούν τα τμήματα:

1 Θεατρικό - ερασιτεχνικό

2 Εκδρομικό

3 Χειροτεχνίας - εκμάθηση παραδοσιακής δαντέλας κοπανελιών.

4 Φωτογραφικό

5 Χορευτικό - παραδοσιακών και λαϊκών χορών

6 Πινγκ Πονγκ

7 Φιλολογικό καφενείο

9 Μπριτζ

10 Σκακιστικό