Δωρεάν μαθήματα κοπανελιού

Στον Μορφωτικό Σύλλογο Αίγινας πραγματοποιούνται μαθήματα κοπανελιού δωρεάν κάθε Τετάρτη πρωί 10-12 π.μ.
Για πληροφορίες τηλ. κ. Αργ. Αποστόλου 6937172336,κ. Π. Ζωγράφου 69781712473